Webshop Monitor

Prijzen, Aanbiedingen, Uitverkocht  Dagelijks inzichtelijk

Door het dagelijks scrapen van diverse webshops is het mogelijk alle prijzen, aanbiedingen en specificaties van producten of productgroepen te verzamelen en te analyseren voor eigen prijs strategie.

Sliders, filters, Geavanceerde selecties
Precies de gewenste data

Advanced Scraping kan bepaalde selecties maken bij formulieren. Alleen die items selecteren die van toepassing zijn.
Ook Sliders zijn geen probleem. De scraping wordt toegepast op een specifieke prijs range.

Websites met een zoeker of geavanceerde filters geen probleem

Product details,  specificaties, images.
De juiste gegevens

Welke informatie heeft u nodig? 

Category Scraping

De pagina van een website waar alle resultaten gebundeld staan. Vaak 20 op een pagina.

Product Detail Scraping

De product detail pagina met alle informatie over het product.

Specificaties

Specificaties met elkaar vergelijken? Afhankelijk van target websites is dit ook mogelijk. 

Keurmerken en of Logo’s

scrapen van een of meerdere afbeeldingen of logo.s.

Data achter sliders

Advanced scraping waarbij data pas bereikbaar wordt indien een slider of parameter wordt ingesteld.

Formulieren

Advanced scraping waarbij data beschikbaar wordt indien een formulier wordt ingevuld.

Verzeker je team van actuele data en neem vandaag contact op! 

CONTACT
DATA QUALITY

Wij staan voor kwaliteit en continuïteit en leveren altijd accurate data.

WSA BOT MANAGER

Met alle datasets en workflows in één beheersysteem creëren we qualitatieve data van webdata.

SCALABLE

Data gemakkelijk op en afschalen afhankelijk van projecten en doelen.