Selectieve Distributie Monitor

Wat is selectieve distributie?

Als producent wil je het product imago beschermen en bepalen wie het merk mag verkopen.

Dus worden er criteria gesteld aan de toegelaten partners en moeten webshops voldoen aan kwaliteitseisen.
Hierdoor wordt de kwaliteit en imago van merk beter gewaarborgd. 
Met de selectieve distributie monitor is het process goed te monitoren.

FASE 1

Nul-meting: Wie verkoopt mijn merk of 
product? 

Op basis van een merknaam, productnaam of EAN’s wordt een groep producten samengesteld. Hiermee zoeken we wekelijks naar websites die deze merken of producten gebruiken voor de website. Het resultaat van deze online zoektocht ontvangt u in uw inbox. De gevonden websites en webshops worden vervolgens door uw team bekeken en beoordeeld.

Ook geven we een inschatting van het aantal bezoekers van de gevonden websites. Handig om te weten welke websites belangrijker zijn en dus het eerder benaderd kunnen worden.

Bij selectieve distributie worden de webshops die voldoen aan de kwaliteit criteria gecertificeerd zodat voor alle partijen duidelijk is dat zij het merk mogen verkopen.

De webshops die niet mogen verkopen wordt verzocht de producten van de webshop te verwijderen. Of hen wordt verzocht niet langer de merknaam te vermelden.

Met de SD Monitor wordt de kwaliteit en imago van merk beter gewaarborgd.

Certified Dealer…. of niet?

FASE 2

Geautomatiseerde MONITORING

Fase 2 bestaat uit het geautomatiseerd monitoren van de markt. Met deze data kunt u controleren of de afspraken uit de eerste fase worden nageleefd.

U ontvangt een mail met een link naar het Dashboard in Google Data studio of een Excel. Ook komen nieuwe webshops in beeld die voor het eerst de markt betreden.

FASE 3

Met deepcrawling houdt u grip op de online markt.

In Fase 3 is het net rondom het selectieve distributienetwerk al aardig gedicht. Sommige webshops blijven onder verschillende namen en vanuit verschillende landen uw product of merk aanbieden zonder toestemming. Deze kunnen met een Deepcrawl worden gevonden. Door te blijven monitoren houdt u grip op de markt.

Ja! ik wil starten met de slectieve distributie monitor

Contact